ASSOCIACIÓ DE GUIES DE TURISME HABILITATS
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER UN TURISME
RESPONSABLE I DE QUALITAT