ASSOCIACIÓ DE GUIES DE TURISME HABILITATS
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER UN TURISME
RESPONSABLE I DE QUALITAT

Decàleg
del guia AGUICAT

Com a prova i garant de la qualitat dels nostres serveis, els guies AGUICAT coneixem i incorporem en el nostre dia a dia el Codi de Conducta del WFTGA (World Federation of Tourist Guides Associations), que descriu el deure del guia turístic de desenvolupar la nostra tasca amb professionalitat, veracitat, seny, respecte i bona representació de la nostra terra. També seguim la “Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona” publicat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat.  

Professionalitat

Portar SEMPRE el carnet penjat, ben visible per què tothom ens pugui identificar com a guies professionals habilitats pel Govern de la Generalitat.

Estar al dia dels nostres impostos i altres deures fiscals i administratius. 

Mantenir uns coneixements profunds, objectius i actualitzats sobre els recursos turístics que visitem o dels quals parlem durant els nostres serveis, sense transmetre prejudicis ni propaganda, així com oferir els nostres serveis amb un bon nivell dels idiomes en què es desenvolupen. 

Comportar-nos honestament, amb educació i cordialitat amb els clients, veïns, altres treballadors del sector i col·legues amb qui interactuem durant els nostres serveis. 

Col·laborar a mantenir la fuïdesa de la circulació als espais durant els nostres serveis, permetent a altres grups amb qui ens creuem seguir el seu camí. Per exemple: 

Respectant les cues i torns per treure entrades i accés als espais d’acord amb l’organització de cada monument o museu. 

Evitant de travessar pel mig d’un altre grup, fent tots els possibles per passar sense molestar-lo. 

Evitant aglomeracions en aquells llocs on hi hagi poc espai (com ara el Temple d’August o punts concrets d’alguns museus), fent l’explicació amb la major brevetat possible quan un altre grup estigui esperant. 

Respecte

Protegir els recursos turístics que visitem amb els nostres clients fent els esforços necessaris perquè els grups tractin amb respecte el medi ambient i els monuments així com una bona cinvivència amb la ciutadania local. 

Gestionar l’espai físic que ocupa el nostre grup, intentant ocupar el mínim espai del carrer i demanant amablement als nostres clients que s’agrupin per deixar prou espai per què altres ciutadans o grups puguin passar.

En el cas concret de la Plaça Sant Felip Neri, evitant passar-hi durant les hores d’entrada, sortida i esbarjo de l’escola:

ENTRADA: 8h45 a 9h
ESBARJO: 10h30 a 11h30
ESBARJO MENJADOR: 13h a 15h
SORTIDA: 17h a 17h15

En el cas concret del Mercat de la Boqueria, entrant-hi només amb clients individuals. Als grups se’ls donarà temps lliure i com a punt de trobada s’indicarà algun punt de la Rambla, davant del Palau de la Virreina, la Plaça de Sant Galderic (la de les pageses) o la plaça del darrera del mercat. Intentarem no obstruir mai l’entrada de la Boqueria, ni com a punt de trobada ni per a donar explicacions. En qualsevol cas, està totalment prohibit accedir amb grups els divendres i dissabtes matins. A l’entorn de la Sagrada Família seguir sempre les directrius de carrers de pujada [actualment Marina] i baixada [actualment Sardenya] dels grups des de l’aparcament d’autocars, així com respondre a les peticions dels Agents Cívics, que poden diferir de les directrius per ser puntuals o noves. 

Igualment, vetllar per mantenir els grups compactes tant a l’exterior com a l’interior del temple, per fer més còmoda la interacció amb altres grups i visitants individuals. També ens conviden a pujar a per Lepant. 

Utilitzar l’altaveu quan sigui estrictament necessari, només en zones obertes i àmplies evitant el seu ús en carrers sense trànsit i amb pcoa contaminació acústica, en espais que ressonen (com la plaça del mercat del Park Güell), així com a l’interior dels museus. Alhora, promoure l’opció dels radioguies entre les agències que organitzen visites amb grups de més de 10 persones a la ciutat. 

Representació

Conèixer, donar a conèixer i respectar les normes de circulació específiques per a autocars turístics i utilitzar els punts d’encotxament i desencotxament assignats per a les zones turístiques incloses a les notres visites. 

Comportar-nos en tot moment com a embaixadors de Catalunya davant els nostres clients, donant una bona imatge i avalant la nostra cultura i territori. 

Fer un ús adequat del carnet, acompanyant en tot moment el client o grup, fins i tot quan es tracta d’un servei amb intèrpret. No oblidem que som els guies locals i, a més a més d’explicar el patrimoni, som els amfitrions i responsables del grup. Queda per tant exclòs de tota lògica emprar el carnet només com a “carnet” per entrar clients a certs recintes on tenim algun tipus de reconeixement preferent.