ASSOCIACIÓ DE GUIES DE TURISME HABILITATS
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER UN TURISME
RESPONSABLE I DE QUALITAT

Declaració
de bones pràctiques

Objectius

Millorar la qualitat en l’experiència del visitant i la imatge interna i externa de la ciutat.

Posar en valor i difondre la feina realitzada pel col·lectiu de guies de turisme habilitats i acreditats per la Generalitat de Catalunya com a professionals de qualitat difusors de la imatge, la cultura i el territori de Barcelona.

Afavorir la convivència amb la població resident i l’activitat econòmica local, minimitzant els impactes negatius que es puguin produir per l’afluència de grups a la via pública.

Tenir cura dels recursos turístics i l’espai públic de la ciutat.

Descarrega la declaració

Català

Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona

Castellano

Declaración de buenas prácticas en la guía de grupos en la vía pública de Barcelona

English

Code of good practice for guiding tour groups on the streets of Barcelona